Waarborg je bedrijfsprocessen

Door professionele controle van je docklevellers

 Al 20 jaar vakspecialist

 Volgens de wettelijk richtlijnen

 Jaarlijks controle door VCA-gecertificeerde monteurs

 Voor alle types en merken docklevellers

Controle van docklevellers

Door jaarlijks je docklevellers en complete docksysteem te controleren door een VCA-gecertificeerde monteurs wordt de kans op schade en storingen verkleind. Daarnaast zorgt het controleren van de docklevellers ervoor dat ze in topconditie blijven. ROMASS Business biedt verschillende programma’s aan waarbij de geplande controles altijd worden afgestemd op de behoeftes van je bedrijf. Afhankelijk van de huidige conditie, leeftijd, gebruiksomgeving en gebruiksintensiteit van je docklevellers kies je welk programma het beste bij je past. Dit doet ROMASS Business voor alle types en merken hydraulische docklevellers en alle types en merken dockshelters en docksystemen.

Onderhoud industriedeur

Hoogopgeleide technici
Al onze technici worden regelmatig bijgeschoold en hebben alle benodigde certificaten. Hierdoor zijn vakkundige reparaties en controlebeurten gegarandeerd, zodat je er verzekerd van bent dat je docklevellers altijd in goede staat verkeren.

Servicecontract overheaddeur

Uitstekend uitgerust
Onze technici hebben verreweg de meeste reserveonderdelen en gereedschappen bij in hun volledig uitgeruste servicebus. Op deze manier kan er tijdens de controle defecte onderdelen meteen ter plaatse worden vervangen of gerepareerd.

Toegangshekken repareren

Controleplicht
Als bedrijf ben je wettelijk verplicht om je dockleveller minimaal één keer per jaar te laten controleren door gecertificeerde professionals. Dit om de veiligheid van je personeel en goederen te waarborgen.

De eisen aan een dockleveller staan in de volgende normen beschreven

Normering NEN-EN 1398
Alle docklevellers dienen te voldoen aan de NEN-EN 1398 normering. In deze norm staat omschreven dat alle docklevellers en -shelters minimaal één keer per jaar professioneel gecontroleerd en gekeurd dienen te worden om de veiligheid van personeel te waarborgen.

ARBO wetgeving 3.13
Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit van een docksysteem. Daarnaast wordt er gekeken of er een geldige keuring is uitgevoerd aan de dock leveller.

CE-markering
Alle docklevellers dienen te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de docklevellers moeten voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de docklevellers minimaal één keer per jaar te laten controleren door een gecertificeerde professional.

Welke onderdelen nemen wij door tijdens onze inspectie en controle van een Dock leveller en docksysteem?

onderhoud en reparatie dockleveller

Docklevellers