Waar moeten docksystemen aan voldoen?

Alle types docksystemen dienen minimaal één keer per jaar onderhouden en gekeurd te worden. Dit geschiedt volgens de Europese norm NEN-EN 1398, artikel 3.13 van de Arbowetgeving en de CE-keuring.

Wat houden deze wetgevingen in?

Elke docksysteem dient te voldoen aan de NEN-EN 1398 normering. In deze norm staat omschreven dat alle docksystemen minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dient te worden. Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de docksysteem. De docksysteem dient ook te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de docksysteem moet voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de docksysteem minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.

Docksystemen

Onderhoud en keuring docklevellers

 Besturingskast en bekabeling
 Bevestigingslassen leveller aan constructie
 Staat en bevestiging van de dockbuffers
 Scharnieren van bovendek en klep
 Onderhoudssteun
 Laswerk van onder constructie
 Cilinder afdichtingen
 Ophanging hydraulische unit
 Luchtfilter in vuldop reinigen
 Olieniveau in Unit
 Conditie van de stof
 Bevestiging/Perimeterankers
 Naden
 Slijtageplooien
 Schuimkern
 Afstellen tegengewicht
 Kader van de pads
 Bumperconditie

 Olieniveau in unit
 Schuilplaatskader
 Fiberglaspanelen of stof wrap
 Stofheader gordijn
 Stofzijpanelen
 Onderbehuizingen
 Trimhoeken
 Draaibevestiging
 Shelterkader protectors
 Slangen
 Koppelingen
 Cilinderbevestiging
 Nooddal ventiel
 Snelheid dek/klep of dek/uitschuifbare klep
 Hydraulische druk 
 Teenbeschermers
 Klepvangers
 Algehele werking dockleveller
 Voldoen gekeurde producten aan NEN-EN 1398