Waar moeten brandwerende deuren aan voldoen?

Alle types elektrische en handbediende brandwerende deuren dienen minimaal één keer per jaar onderhouden en gekeurd te worden. Dit geschiedt volgens de Europese norm NEN-EN 1634-1, artikel 3.13 van de Arbowetgeving en de CE-keuring.

Wat houden deze wetgevingen in?

Elke brandwerende deur dient te voldoen aan de NEN-EN 1634-1 normering. In deze norm staat omschreven dat alle brandwerende deuren minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dient te worden. Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de brandwerende deur. De brandwerende deur dient ook te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de deur moet voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de deur minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.

Brandwerende deuren

onderhoud brandwerende deur

 Kettingspanning
 Kettingwielen
 Muurbevestiging
 Console
 Ontkoppeling
 Instructieplaatje
 CE-sticker
 Automatisch systeem van derden
 Eindschakelaar
 Eindproppen bodemrubber
 Onderloopbeveiliging
 Spiraalkabel

 Slipkoppeling
 Toerentalbeveiliging
 Deurblad
 Geleidingen
 Kabel
 Smeltzekering/kleefmagneet
 Afdichting
 Omloopwielen/contragewicht
 Rem
 Voldoen gekeurde producten aan NEN-EN 1634-1